Obec Breziny - oslavy 460.výročia         prvej písomnej zmienky a stretnutie rodákov 

VIDEOARCHÍV Z OSLÁV 460. VÝROČIA OBCE

6.august 2016

Úvodné video: ( video č.1 )


Slávnostné zahájenie osláv a privítanie hostí: ( video č.2 )Ekumenická pobožnosť: ( video č.3 )


Sprievodné podujatia: ( video č.3 )

Sokoliari : ( video č.4 )


Kultúrny program: ( video č.5)